Hvad er Privat Pasning?

De private pasningsordninger er godkendt af Varde kommune.
Alle i husstanden over 15 år skal fremvise en ren straffe- og børneattest.

Alle private pasningsordninger er selvstændige, og det er derfor den enkelte børnepasser, der selv bestemmer, hvordan hverdagen skal være, prisen for en plads, åbningstider m.v.

For mere konkret information skal du kontakte den enkelte pasningsordning.

Samarbejde!

I den private pasningsordning har vi et godt samarbejde. Der findes legestuegrupper og fællesarrangementer.
Nogle børnepassere samarbejder om gæstepleje.
Vi besøger hinanden, så børnene kan lege sammen og lærer hinanden at kende.

Den enkelte børnepasser bestemmer selv hvilke, arrangementer man deltager i. Det er vigtigt at tilgodese hele børneflokken.

Økonomi!

Den enkelte børnepasser fastsætter selv prisen.

Forældre som vælger en plads i privat pasningsordning, har i følge loven ret til et tilskud fra Varde kommune.
Kontakt den enkelte pasningsordning for at høre, hvad pladsen koster der.

Der ydes søskenderabat.

Der kan ikke ydes økonomisk friplads ved privat pasningsordning.

Åbningstider!

Den enkelte pasningsordning bestemmer selv åbningstiderne.
De fleste pasningsordninger er fleksible.
Nogle har udvidede åbningstider og enkelte tilbyder deltidsplaser.

Kontakt den enkelte børnepasser for at høre nærmere.

Ferie og sygdom!

Ved privat pasningsordning er der typisk ikke en gæsteplejeordning. Ved ferie og sygdom skal du altså typisk selv sørge for pasning. Det betyder til gengæld også at der ikke vil komme gæstebørn i dit barns pasnings hjem, og at dit barn ikke vil komme i flere forskellige hjem.

Nogle private pasningsordninger har fundet nogle løsninger i forhold til dette. Kontakt den enkelte børnepasser for at høre, hvordan det foregår netop der.

 Mulighed for støtte til barnet!

Hvis dit barn skulle få brug for særlig støtte, fx i form af fysioterapeut eller talepædagog, så er dette også muligt i en privat pasningsordning. Børn har adgang til de samme støttemuligheder i kommunen, uanset hvordan barnet passes.

I den private pasningsordning har vi også mulighed for at benytte os af kommunens muligheder for støtte, som både arbejder med børnene i børnepasserens hjem, og i barnets eget hjem, hvis der er brug for det.

Tilsyn!

I den private pasningsordning er der både anmeldte / uanmeldte tilsyn fra Varde kommune.